Informacja o wyborze do dofinansowania projektu nr RPLD.13.03.00-10-0002/22 złożonego przez WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu XIII.3 REACT-EU dla zdrowia

W dniu 28 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1123/22 wybrał do dofinansowania projekt nr RPLD.13.03.00-10-0002/22 pn. „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych” złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach naboru RPLD.13.03.00-IZ.00-10-002/22, Oś Priorytetowa XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII.3 REACT-EU dla zdrowia.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 02.01.2023
Czytany 63 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  02.01.2023 - 12:30