Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w naborze nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-007/16, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1125/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku podniósł dofinansowanie dla projektu nr RPLD.06.03.01-10-0001/16, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3” złożonego przez Miasto Łódź w ramach trybu pozakonkursowego z kwoty
34 106 764,03 PLN (w tym z EFRR 31 110 835,37 PLN) do kwoty 36 188 690,77 PLN (w tym z EFRR 33 234 346,44 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 03.01.2023

Pobierz załącznik:

Czytany 67 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  03.01.2023 - 14:31