Informacja o wyborze do dofinansowania projektu nr RPLD.13.03.00-10-0001/22 złożonego przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu XIII.3 REACT-EU

W dniu 10 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 15/23 wybrał do dofinansowania projekt nr RPLD.13.03.00-10-0001/22 pn. „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem pomieszczeń w pawilonie D Szpitala Chorób Płuc im. Bł. O. Rafała Chylińskiego w Łodzi dla potrzeb rehabilitacji pulmonologicznej pacjentów, w tym dla pacjentów po przebytym COVID-19” złożony przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w ramach naboru RPLD.13.03.00-IZ.00-10-003/22, Oś Priorytetowa XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII.3 REACT-EU dla zdrowia

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 11.01.2023
Czytany 26 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  11.01.2023 - 14:27