Informacja o wyborze do dofinansowania projektu nr RPLD.13.03.00-10-0003/22 złożonego przez WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu XIII.3 REACT-EU dla zdrowia

W dniu 10 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 14/23 wybrał do dofinansowania projekt nr RPLD.13.03.00-10-0003/22 pn. „Rozbudowa Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa Pacjentów” złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach naboru RPLD.13.03.00-IZ.00-10-001/22, Oś Priorytetowa XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII.3 REACT-EU dla zdrowia.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 11.01.2023
Czytany 46 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  11.01.2023 - 14:33