Zakończenie oceny formalnej projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego”.

Projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego” złożony przez Gminę Tuszyn w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 28.02.2023
Czytany 170 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  28.02.2023 - 12:42