Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.13.03.00-IZ.00-10-002/22, Działanie XIII.3 REACT- EU dla zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020.

Projekt nr RPLD.13.03.00-10-0002/22, pn. „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych”  złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 175/23 z dnia 07 marca 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 15 000 000,00
(w tym z EFRR 15 000 000,00 PLN) do kwoty 17 900 000,00 PLN (w tym z EFRR 17 900 000,00 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 10.03.2023

Pobierz załącznik:

Czytany 27 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  10.03.2023 - 15:38