Podniesienie dofinansowania projektu nr WND-RPLD.03.02.01-10-0002/22 złożonego przez Województwo Łódzkie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno”, Poddziałanie III.2.1 Drogi Wojewódzkie

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0002/22, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno”  złożony przez Województwo Łódzkie Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 384/23 z dnia 09 maja 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 13 960 415,34 PLN do kwoty 29 711 997,32 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 15.05.2023

Pobierz załącznik:

Czytany 156 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.05.2023 - 13:19