Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów- Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

W związku z pojawieniem się wolnych środków Zarząd Województwa Łódzkiego wybrał do dofinansowania 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 4 528 918,77 zł;

- WND-RPLD.04.01.02-10-0029/21 złożony przez Gminę Szczerców;

- WND-RPLD.04.01.02-10-0020/21 złożony przez Gminę Daszyna;

- WND-RPLD.04.01.02-10-0077/21 złożony przez Gminę Brójce;

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 15.05.2023
Czytany 206 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.05.2023 - 14:48