Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 informuje, że Uchwałą nr 380/23 z dnia 9 maja 2023 wybrał do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku Przatów – Łask” złożony przez Województwo Łódzkie w ramach Konkursu otwartego dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15, na obniżonym poziomie dofinansowania do kwoty 5 403 196,21 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 15.05.2023

Pobierz załącznik:

Czytany 105 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.05.2023 - 15:06