Rozstrzygnięcie konkursu "Mała architektura zabytkowa"

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr LVII/641/23 z dnia 23 maja 2023 r. rozstrzygnął konkurs i udzielił w 2023 roku dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego na rzecz pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego.

DO POBRANIA:

Wykaz przyznanych dotacji.

Czytany 356 razy
Osoba publikująca :  Justyna Szatan
Data publikacji:  23.05.2023 - 15:51