Informacja o wynikach oceny formalnej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/23- Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/23 w ramach Osi Priorytetowej III Transport Działanie III.2 Drogi Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 28.07.2023
Czytany 394 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  28.07.2023 - 15:25
Osoba modyfikująca: Gabriela Sokołowska
Ostatnio zmieniany: 28.07.2023 - 15:29