Informacja o wynikach oceny merytorycznej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/23- Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie

Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych
w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/23 w ramach Osi Priorytetowej III Transport Działanie III.2 Drogi Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 18.08.2023
Czytany 344 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  18.08.2023 - 12:13