Podniesienie dofinansowania projektu nr WND-RPLD.03.02.01-10-0003/22 złożonego przez Województwo Łódzkie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku Przatów – Łask”, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0003/22, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku Przatów – Łask” złożony przez Województwo Łódzkie, Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego
nr 840/23 z dnia 18 września 2023 r. uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 36 973 210,76 PLN do kwoty pierwotnie wnioskowanej tj. 46 595 995,89 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 20.09.2023
Czytany 182 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  20.09.2023 - 10:04