Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 769/24 z dnia 5 czerwca 2024 r. ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie od 6 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. do godz. 23:59:59.

Potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać przez osoby upoważnione i przesłać do dnia 5 lipca 2024 r. do godz. 16:00 na adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Klimatu i Turystyki lub należy złożyć w Biurze Podawczym urzędu, adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Czytany 164 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Mikulska
Data publikacji:  06.06.2024 - 09:15
Osoba modyfikująca: Agnieszka Mikulska
Ostatnio zmieniany: 06.06.2024 - 09:27