Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 770/24 z dnia 5 czerwca 2024 r. zmienił uchwałę rozstrzygającą pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 roku pn. „Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej". Zmiana dotyczyła poprawy omyłek pisarskich zawartych w załączniku.

Pobierz załącznik:

Czytany 134 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Mikulska
Data publikacji:  06.06.2024 - 10:44
Osoba modyfikująca: Agnieszka Mikulska
Ostatnio zmieniany: 06.06.2024 - 10:50