Kontrole

Komórki organizacyjne Urzędu przeprowadzają kontrole na podstawie:
- przepisów szczegółowych, w tym na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 ze zm.).

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji