Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Łódzkiego

Pragniemy poinformować, że w poniższych odnośnikach znajdują się treści uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanawiania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego. Wspomniane wyróżnienie przyznaje Sejmik Województwa Łódzkiego osobom i podmiotom za szczególne zasługi dla rozwoju regionu, które to w sposób znaczący przyczyniły się do jego gospodarczego, kulturalnego oraz społecznego rozwoju. Odznaczenie nadawane jest na wniosek Komisji Odznaki Honorowej.
Pozostałe dokumenty, z jakimi mogą się Państwo tu zapoznać zawierają informacje na temat zasad oraz trybu nadawania i noszenia odznaki, a także odpowiednie załączniki, związane z przyznawaniem tego wyróżnienia, które można stąd bezpośrednio pobrać na swój komputer.
Podmioty uprawnione do składania wniosków o nadanie odznaki honorowej, powinny go przekazać z pismem przewodnim oraz właściwymi dokumentami tj.:

  • prawidłowo wypełnionym wnioskiem, którego wzory są zamieszczone poniżej,
  • poparciem/rekomendacją innego podmiotu niż zgłaszający tj. organu administracji publicznej, innej instytucji, organizacji pozarządowej lub społeczności lokalnej (minimum 10 osób) które potwierdzałoby zasługi kandydata na rzecz rozwoju województwa (poparcie powinno być sporządzone w formie załącznika do wniosku o nadanie odznaki lub zamieszczone bezpośrednio we wniosku),
  • wyrażoną zgodą na złożenie wniosku o przyznanie odznaki przez osobę bądź podmiot proponowany do odznaczenia oraz zgodę osoby typowanej na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu przyznania odznaki.

Wypełnione wnioski można składać w Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego – mieszczącej się przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi, pok. 2.05, I piętro – lub przesłać pocztą na adres:

Kancelaria Sejmiku Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Szydziak, nr tel: (042) 663-30-58

 

Pliki do pobrania

Data Tytuł
21.09.2010 Uchwała Nr LX/1671/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego oraz zasad i trybu nadawania i noszenia
19.06.2018 Uchwała Nr LIII/668/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/1671/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
23.06.2022 Uchwała Nr XLVI/553/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego oraz zasad i trybu nadawania i noszenia
   
28.05.2019 Uchwała Nr VIII/126/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego - utraciła moc
30.08.2022 Uchwała Nr XLVII/573/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
   
01.08.2022 Wniosek o nadanie odznaki honorowej dla osoby innej niż fizyczna - wersja edytowalna
01.08.2022 Wniosek o nadanie odznaki honorowej dla osoby fizycznej - wersja edytowalna
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procedury przyznawania Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Łódzkiego
 

 

Osoby fizyczne i podmioty niebędące osobami fizycznymi, które otrzymały Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego

 

25.06.2019 Uchwała Nr IX/145/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
29.10.2019 Uchwała Nr XII/197/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
15.09.2020 Uchwała Nr XX/296/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/324/20 Sejmiku Województwa łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/325/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/326/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/327/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/328/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/329/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/330/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/331/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/332/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/333/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/334/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/335/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/336/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/337/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/338/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/339/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/340/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/341/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/342/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/343/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/344/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/345/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/346/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
24.11.2020 Uchwała Nr XXIII/365/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
6.05.2021 Uchwała Nr XXXI/413/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
 7.12.2021  Uchwała Nr XL/485/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
 7.12.2021  Uchwała Nr XL/486/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
 7.12.2021  Uchwała Nr XL/487/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
7.12.2021 Uchwała Nr XL/488/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
25.01.2022 Uchwała Nr XLI/501/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
   
20.04.2016  Tekst jednolity Regulaminu działania Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
Czytany 33382 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  18.12.2012 - 14:57
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 09.05.2024 - 14:28