Informacja w sprawie udzielenia z budżetu WŁ na rok 2020 pomocy finansowej JST województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych

W dniu 29 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr XIX/294/20 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Dotację udzielono 302 projektom, w łącznej w kwocie  2 999 028,00 zł.

Wykaz gmin, którym udzielono dotacji w załączniku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.07.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 107 razy
Osoba publikująca :  Dagmara Piestrzyńska
Data publikacji:  08.07.2020 - 07:44