Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-009/19, Działanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/20, pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie’  złożony przez Gminę Miasta Głowno został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 701/20 z dnia 14.07.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 596 727,64 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.07.2020
Czytany 115 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  15.07.2020 - 12:11