Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-008/19, Działanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/20, pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie’’  złożony przez Gminę Miasta Głowno został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 700/20 z dnia 14.07.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 484 776,42 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.07.2020
Czytany 117 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  15.07.2020 - 12:13