Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-002/20

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/20 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie” złożony przez Gminę Miasto Ozorków uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 03.08.2020
Czytany 69 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  03.08.2020 - 11:57
//todo move to script