Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-001/20, Działanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0003/20, pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku”  złożony przez Gminę Lutomiersk został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 824/20 z dnia 25.08.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 419 821,53 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 26.08.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 81 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  26.08.2020 - 11:51
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 26.08.2020 - 11:54
//todo move to script