Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Zgierz w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0001/20, pn. „Zastosowania energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz – I Etap” złożony przez Gminę Zgierz uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 80,60% punktów. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/20.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.08.2020
Czytany 62 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  28.08.2020 - 14:51
//todo move to script