Informacja o zmianie listy rezerwowej w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w wyniku zakończenia procedury odwoławczej.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 873/20 z dnia  4 września 2020 r. podjął decyzję w sprawie zmiany Uchwały Nr 390/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy, wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 - Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i umieścił pięć projektów przywróconych do oceny w wyniku zakończenia procedury odwoławczej na w/w liście.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.09.2020
Czytany 66 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  10.09.2020 - 12:31