Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 07.01.2021
Czytany 46 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  07.01.2021 - 11:58