Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-003/20, Działanie IV.2.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0002/20, pn. „Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 32/21 z dnia 18.01.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 120 000,00 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 20.01.2021
Czytany 79 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  20.01.2021 - 14:24