Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/20.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0002/20, pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym” złożony przez Gminę Dobroń uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.02.2021
Czytany 58 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  11.02.2021 - 12:19