Województwo Łódzkie / Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że w dniach 18.02.2021 r. – 25.02.2021 r. nastąpi nabór wniosków o udzielenie grantu (II edycja) w ramach projektu „Łódzkie pomaga” współfinansowanego przez UE

Województwo Łódzkie / Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że w dniach 18.02.2021 r. – 25.02.2021 r. nastąpi nabór wniosków o udzielenie grantu  (II edycja) w ramach projektu „Łódzkie pomaga” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.


Nabór skierowany jest do podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej na terenie województwa łódzkiego, ujęte w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego.
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.02.2021
Czytany 57 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  17.02.2021 - 08:10
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 17.02.2021 - 08:13