Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-004/20, Działanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/20, pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna” złożony przez Gminę Nowosolna został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 135/21 z dnia 15.02.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 899 980,00 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.02.2021
Czytany 60 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  17.02.2021 - 10:20
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 22.02.2021 - 12:52