Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/20, Działanie IV.2.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0003/20, pn. „OZE w Gminie Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 134/21 z dnia 15.02.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 382 100,00 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.02.2021
Czytany 62 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  17.02.2021 - 11:09
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 22.02.2021 - 12:51