Projekt „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028” wraz z załącznikami

 

Ogłoszenie

Zarządu Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 14 i art. 17 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) Zarząd Województwa Łódzkiego udostępnia społeczeństwu projekt:

„Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Z treścią dokumentów można zapoznać się:

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Wydziale Polityki Ekologicznej, Piłsudskiego 8, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 42 663 34 96; 42 663 34 95),

- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia/komunikaty.

Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Programu można składać w terminie 21 dni
od daty publikacji ogłoszenia (liczy się data wpływu do tut. Urzędu):

  •  w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
  •  ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
  •  poprzez platformę ePUAP na adres skrytki: /umwl/skrytka,
  •  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.02.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 690 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Janiak-Heythausen
Data publikacji:  18.02.2021 - 06:07
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janiak-Heythausen
Ostatnio zmieniany: 18.02.2021 - 10:36