Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-007/20.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0010/20, pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej” złożony przez Gminę Ozorków uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.02.2021
Czytany 51 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  23.02.2021 - 10:51