Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Brzeziny w ramach trybu pozakonkursowego w Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0011/20, pn. . „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeziny – budynek w Małczewie’’ złożony przez Gminę Brzeziny uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 91,11% punktów. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-006/20.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 12.03.2021
Czytany 145 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  12.03.2021 - 12:13