Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Ozorków w ramach trybu pozakonkursowego w Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0010/20, pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej” złożony przez Gminę Ozorków uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 83,33% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-007/20.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.03.2021
Czytany 147 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  15.03.2021 - 13:04