Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-005/20, Działanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0009/20, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zgierz” złożony przez Gminę Zgierz został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 220/21 z dnia 16.03.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 693 089,42 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.03.2021
Czytany 134 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  18.03.2021 - 12:55