Projekt PO WER „Łódzkie pomaga” – wyniki oceny wniosków o udzielenie grantów

W ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w terminie 18 – 25 lutego 2021 r., przeprowadziło nabór wniosków o udzielenie grantu (II edycja grantów).

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym zarejestrowane na terenie województwa Łódzkiego DPS.

W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęło 35 wniosków o udzielenie grantu obejmujących 62 domy pomocy społecznej.

W załączeniu - wyniki oceny wniosków.

 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 25.03.2021
Czytany 211 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  25.03.2021 - 17:41
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 25.03.2021 - 17:42