Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Brójce w ramach trybu pozakonkursowego w Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0012/20, pn. „Poprawa wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brójce” złożony przez Gminę Brójce uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 81,11 % punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-008/20.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.04.2021
Czytany 31 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  02.04.2021 - 07:05