Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT. Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-002/20

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/20, pn. „Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna” złożony przez Gminę Dłutów uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 06.04.2021
Czytany 23 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  06.04.2021 - 12:29