Aktualizacja kwoty do dofinansowania dla projektu pozakonkursowego PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. złożonego w ramach działania III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Uchwałą nr 307/2021 z dnia 07.04.2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał aktualizacji kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”  złożonego przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wartość przyznanego dofinansowania obecnie wynosi 34 420 324,32, w tym z EFRR 30 771 571,37 PLN oraz z Budżetu Państwa 3 648 752,95 PLN

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.04.2021
Czytany 11 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  08.04.2021 - 12:06