Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-007/20 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0010/20, pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej” złożony przez Gminę Ozorków został wybrany
do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 305/21 z dnia 07.04.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 850 301,15
PLN

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.04.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 21 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  08.04.2021 - 12:11
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 08.04.2021 - 12:24