Zmiana treści ponownego wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym. Nabór nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-004/18 dla działania III.4 Transport kolejowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uchwałą nr 306/2021 z dnia 07.04.2021 r. zmienił treść ponownego wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla projektu pn.: „BUDOWA ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW MULTIMODALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ PRZYSTANKÓW KOLEJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”.  W związku z dokonaną zmianą Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w dniu 29.10.2020 r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie uchwały nr 1083/20  w zakresie wartości kwot dla przedmiotowego projektu, konieczna była zmiana treści ponownego wezwania w zakresie maksymalnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która obecnie wynosi 30 771 571,37 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.04.2021
Czytany 15 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  08.04.2021 - 14:26
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 09.04.2021 - 10:06