Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 – nowa edycja

Zadania mogą być realizowane w następujących obszarach:
a) wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
b) kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
c) polityka społeczna,
d) ochrona i promocja zdrowia,
e) kultura fizyczna i sport,
f) turystyka i krajoznawstwo,
g) ochrona środowiska,
h) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
i) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w niniejszym naborze stanowią kwotę 500 000 zł.

Do naboru mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 28 czerwca 2021 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2021 r.

W naborze każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

Kwota wnioskowanej dotacji nie może być mniejsza niż 2 000 zł i większa niż 6 000 zł.

Oferty można składać do 29 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.04.2021
Czytany 5302 razy
Osoba publikująca :  Dominik Kaniewski-Smulczyk
Data publikacji:  08.04.2021 - 15:08