Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. Nabór nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/20.

Projekt nr WND-RPLD.07.02.00-10-0001/20 pn. „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi” uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 329/21 z dnia 14.04.2021 r. uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 109 939 152,00 PLN do kwoty 159 733 152,00 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.04.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 32 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  19.04.2021 - 15:52