Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, III.1.1. Niskoemisyjny transport miejski - ZIT. Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-004/20

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/21, pn. „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu” złożony przez Gminę Miasto Zgierz w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.05.2021
Czytany 188 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  17.05.2021 - 09:26