Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Koluszki w ramach trybu pozakonkursowego w Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/21, pn. . „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach’’ złożony przez Gminę Koluszki uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 92,22% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-009/20.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.06.2021
Czytany 26 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  08.06.2021 - 10:47