Rozstrzygnięcie naboru ofert w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19.


W tegorocznej edycji Programu organizacje pozarządowe zgłosiły łącznie około 500 ofert dotyczących realizacji zadań w zakresie m.in.  kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu, turystyki a także działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Ostatecznie przyznanych zostało 85 dotacji na łączną kwotę 499 238,50 zł.

Poniżej opublikowana jest lista podmiotów, którym przyznano dotacje oraz lista wszystkich złożonych ofert:

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.06.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 821 razy
Osoba publikująca :  Barbara Orłowska
Data publikacji:  11.06.2021 - 14:45