Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Miasto Zgierz w ramach trybu pozakonkursowego w III.1.1.Niskoemisyjny transport miejski - ZIT. Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-004/20.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/21, pn. „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu” złożony przez Gminę Miasto Zgierz uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 81,18% punktów. Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-004/20.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.06.2021
Czytany 76 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.06.2021 - 10:44
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 15.06.2021 - 11:28