Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Województwo Łódzkie w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu III.2.1 Drogi wojewódzkie. Nabór nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-002/21.

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0002/21, pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna” złożony przez Województwo Łódzkie uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 88,32% punktów. Nabór nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-002/21

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.09.2021
Czytany 38 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  28.09.2021 - 14:23