Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/21

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0001/21 pn. „ Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie  Miasta Brzeziny”  złożony przez Miasto Brzeziny uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 01.10.2021
Czytany 144 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  01.10.2021 - 14:36