Podniesienie dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego w ramach naboru nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-004/20 dla Poddziałania III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu” złożony przez Gminę Miasto Zgierz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1147/21 z dnia 14.12.2021 r. uzyskał podniesienie dofinansowania ze środków EFRR do kwoty 9 961 293,65 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.12.2021
Czytany 113 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.12.2021 - 11:45